26,10 € 29,00 €

Učbenik Prvi koraki na violončelu omogoča prijazno učenje osnovne tehnike igranja. Uporabljajo kratke glasbene primere, slovenske otroške in ljudske pesmi ter skladbe različnih skladateljev, urejene po učnih temah. Učno gradivo vsebuje ilustracije Jelke Reichman in slovensko poezijo, kar pomaga pri razumevanju. Razlage, skice, lestvice in vaje dodatno podpirajo učenje.

2009
84

Prvi koraki na violončelu so majhnim začetnikom lahko prijazni, zanimivi in privlačni tudi takrat, ko se spoprijemajo z nalogami spoznavanja, razumevanja in obvladovanja tehnike violinske, violske oziroma volončelske igre na osnovni ravni. Temu spoznanju so avtorice zvesto sledile, ko so ob nastajanju učbenikov opremljale in sistematično urejale gradivo po posameznih učnih temah.

Kratke glasbene primere in didaktične pesmi, slovenske otroške in ljudske pesmi ter ljudske pesmi drugih narodov in skladbe slovenskih ter tujih skladateljev so avtorice postavile v zaporedje po korakih, ki jih sodobna violinska in violončelska pedagogika zagovarjata in uresničujeta na visoki ravni.

Učno gradivo je opremljeno z vrhunskimi ilustracijami Jelke Reichman in z odlično slovensko poezijo za otroke. Zaradi narave začetne violinske, violske in violončelske igre so primeri pogosto omejeni na manj raznolike glasbene vsebine, zato je pomen ilustracij in poezije večji, kot se morda zdi na prvi pogled. Posebno podporo razumevanju vsebin nudijo razlage, skice, lestvice in vaje.

Avtorici učbenika PRVI KORAKI za začetnike na violončelu sta na podlagi večletnih pedagoških izkušenj in uspešnega dela, premišljeno in sistematično uvrstili v učbenik slovenske otroške, tako umetne kot ljudske pesmi in tako zagotovili odlično podlago za lažje razumevanje ritmične in melodične glasbene misli ter tehnične problematike igre na violončelu. Skrbno sta izbrali in učnemu gradivu dodali skladbe iz svetovne glasbene literature in 11 skladbic za skupno muziciranje. Izbrane vsebine sta obogatili z izvrstnimi ilustracijami Jelke Reichman ter z nazornimi pojasnili in razlagami. Učbenik Prvi koraki avtoric Jelke Grafenauer in Sanje Repše, učitelji in učenci začetniki z veseljem uporabljamo v vseh slovenskih glasbenih šolah že od leta 2009.

Ksenija Trotovšek, prof.

Avtorici Prvih korakov za začetnike na violončelu Sanja Repše in Jelka Grafenauer sta pedagoginji z dolgoletnimi izkušnjami. Učbenik je zasnovan strokovno in sistematično. Učenca 1. razreda zanimivo in privlačno vodi od predstavitve violončela do igranja preprostih skladb. Učno gradivo v celoti podpira razvoj učenca v skladu z operativnimi cilji in standardi znanja, ki so predpisani v učnem načrtu za 1. razred. Odlične ilustracije Jelke Reichman so dobro usklajene s primeri slovenskih otroških in ljudskih pesmi, s tem pa navdihujejo in spodbujajo otroka k igranju. Vsaka vaja ima podroben opis, ki pomaga učencu razumeti novo tvarino. Razlaga je preprosta in slikovno opremljena. Menim, da je učbenik pedagoško odlično izpeljan in je dobrodošel pri slovenskih pedagogih violončela in njihovih varovancih.

Prof. Miloš Mlejnik, Akademija za glasbo UL