26,10 € 29,00 €

Učbenik Prvi koraki na violini je primeren za začetnike na violini. Vsebuje gradivo, ki učenca po korakih vodi skozi glasbene primere, pesmi, s pomočjo slikovitih in navdihujočih ilustracij Jelke Reichman. Prinaša tudi metodična priporočila za učitelje, ter violinsko in klavirsko spremljavo, ki še poglobijo izrazno moč skladbic.

2021
79

Prvi koraki na violini so majhnim začetnikom lahko prijazni, zanimivi in privlačni tudi takrat, ko se spoprijemajo z nalogami spoznavanja, razumevanja in obvladovanja tehnike violinske, violske oziroma volončelske igre na osnovni ravni. Temu spoznanju so avtorice zvesto sledile, ko so ob nastajanju učbenikov opremljale in sistematično urejale gradivo po posameznih učnih temah.

Kratke glasbene primere in didaktične pesmi, slovenske otroške in ljudske pesmi ter ljudske pesmi drugih narodov in skladbe slovenskih ter tujih skladateljev so avtorice postavile v zaporedje po korakih, ki jih sodobna violinska in violončelska pedagogika zagovarjata in uresničujeta na visoki ravni.

Učno gradivo je opremljeno z vrhunskimi ilustracijami Jelke Reichman in z odlično slovensko poezijo za otroke. Zaradi narave začetne violinske, violske in violončelske igre so primeri pogosto omejeni na manj raznolike glasbene vsebine, zato je pomen ilustracij in poezije večji, kot se morda zdi na prvi pogled. Posebno podporo razumevanju vsebin nudijo razlage, skice, lestvice in vaje.

K učbeniku PRVI KORAKI za začetnike na violini smo izdali metodična priporočila za učitelje in spremljavo – violinsko in klavirsko, čeprav so zaradi poudarka na didaktični vsebini nekateri primeri izjemno kratki in pesmi obsegajo 4, 8 ali 16 taktov. Ob spremljavi se poglobi karakter skladbic in poveča njihova izrazna moč, kar otroka motivira k aktivnemu poslušanju tako tonske višine – melodije in ritma, kakor tudi produkcije – tehnike izvedbe.

Avtorica omogoča, da učenci že pri prvih glasbenih korakih spoznavajo pomembnost in uporabnost glasbeno-teoretičnih znanj pri učenju instrumenta. Spodbuja jih k razumevanju notnega besedila in njegovi pretvorbi v zvočno sliko s pomočjo instrumenta, kar predstavlja enega temeljnih ciljev glasbenega izobraževanja. Način na katerega predstavi posamezne vsebine, poleg glasbenega razvoja, spodbuja tudi miselni, čustveni in socialni razvoj otrok, kar je zelo pomembno. V posebnih zvezkih dodani spremljavi (klavirska in violinska) imata, poleg strokovnih argumentov koristnosti, tudi pomembno motivacijsko vrednost, saj sodelovanje predstavlja učencu samonagrajujočo aktivnost in s tem dodaten vir motivacije. Posebno pohvalo zaslužijo metodična priporočila, ki jih avtorica začne z razmišljanji o upoštevanju otrokovih osebnostnih značilnostih, upoštevanju njegove individualnosti ter vlogi staršev in učitelja pri spoznavanju otroka z glasbo in igranjem instrumenta. Avtorica Vildana Repše je učbenik pripravila temeljito, sistematično in prilagojeno razvojno-psihološkim značilnostim otrok na začetku glasbenega šolanja. Učbenik je za učence privlačen, strokovno pa izjemno premišljen. S psihološkega vidika dosega vse kriterije kakovostnega učbenika za ciljno skupino, ki ji je namenjen.

Dr. Barbara Smolej Fritz

Učbenik PRVI KORAKI za začetnike na violini že na prvi pogled vzbuja prijeten občutek pri učitelju in učencu. Zanimiva ideja s posameznimi učnimi listi v ličnem ovitku v praksi ponuja možnost učitelju, da individualizira delo z učencem, ga načrtuje, izvaja in evalvira za posameznika. Fantastične ilustracije Jelke Reichman, skrbno izbrana besedila, široka, pregledna notna črtovja so odlike bogatega gradiva, ki povezuje različne umetnosti na ravni majhnega otroka začetnika in hkrati sistematično ponuja uvajanje branja notnega zapisa in razvoj glasbene pismenosti. Učbenik odseva dolgoletne izkušnje uspešne pedagoginje in zapolnjuje vrzel v začetni edukaciji mladih ( malih ) violinistov. V praksi je postal nenadomestljivo učno gradivo v violinski pedagogiki za začetnike v Sloveniji, kjer smo v zadnjih letih priče neverjetnemu razvoju violinske igre. Učbenik Prvi koraki spremljata še dva zvezka: Metodična priporočila in violinska spremljava ter Klavirska spremljava, tako da gradivo omogoča skupinsko muziciranje na učnih urah ter popestri (naporne) ure violine in ohranja pozornost učenca na učni uri.

Armin Sešek, prof.

PRVI KORAKI – učbenik za začetnike na violini Vildane Repše je slikovit, duhovit in praktičen, metodično vrhunsko koncipiran učbenik za učence začetnike. Izbrani glasbeni primeri omogočajo učinkovite in privlačne prve korake na poti spoznavanja glasbe skozi zelo zahteven a hkrati tudi rahločuten in privlačen glasbeni inštrument. Vsebine vključujejo uvajanje in razvoj osnovnih začetnih prijemov igranja violine v didaktično sistematiziranem zaporedju in sledijo ciljem spoznavanja in razvoja vseh vidikov violinske igre. Podpirajo razvoj motorične spretnosti, gibalne koordinacije, glasbenega posluha, ob tem pa hkrati prispevajo k razvoju delovne discipline in ljubezen do glasbe ter splošne kulture. Raznovrstne glasbene primere spremljajo izbrane, prikupne Ilustracije Jelke Reichman, ki v otroku violinistu-začetniku zagotavljajo celovit razvoj asociativno umetniške ustvarjalnosti. Učbenik je v polnem sozvočju, na visokem nivoju skladnosti s sodobnimi spoznanji pedagoške violinske stroke in je odličen ter popolnoma ustrezen učni material.

Prof. Vasilij Meljnikov, Akademija za glasbo UL