19,80 € 22,00 €

Učbenik Prvi koraki na violi omogoča prijazen in zanimiv pristop k osnovam violske igre. Zgradba gradiva je prilagojena sodobni violski pedagogiki, vključuje kratke glasbene primere, slovenske in tuje ljudske pesmi ter skladbe skladateljev. Učbeniki so ilustrirani z deli Jelke Reichman. Razlage, skice, lestvice in vaje dodatno podpirajo razumevanje gradiva.

2018
67

Prvi koraki na violi so majhnim začetnikom lahko prijazni, zanimivi in privlačni tudi takrat, ko se spoprijemajo z nalogami spoznavanja, razumevanja in obvladovanja tehnike violske igre na osnovni ravni. Temu spoznanju so avtorice zvesto sledile, ko so ob nastajanju učbenikov opremljale in sistematično urejale gradivo po posameznih učnih temah.

Kratke glasbene primere in didaktične pesmi, slovenske otroške in ljudske pesmi ter ljudske pesmi drugih narodov in skladbe slovenskih ter tujih skladateljev so avtorice postavile v zaporedje po korakih, ki jih sodobna violska pedagogika zagovarja in uresničuje na visoki ravni.

Učno gradivo je opremljeno z vrhunskimi ilustracijami Jelke Reichman in z odlično slovensko poezijo za otroke. Zaradi narave začetne violske igre so primeri pogosto omejeni na manj raznolike glasbene vsebine, zato je pomen ilustracij in poezije večji, kot se morda zdi na prvi pogled. Posebno podporo razumevanju vsebin nudijo razlage, skice, lestvice in vaje.

Avtorica omogoča, da učenci že pri prvih glasbenih korakih spoznavajo pomembnost in uporabnost glasbeno-teoretičnih znanj pri učenju instrumenta. Spodbuja jih k razumevanju notnega besedila in njegovi pretvorbi v zvočno sliko s pomočjo instrumenta, kar predstavlja enega temeljnih ciljev glasbenega izobraževanja. Način na katerega predstavi posamezne vsebine, poleg glasbenega razvoja, spodbuja tudi miselni, čustveni in socialni razvoj otrok, kar je zelo pomembno. V posebnih zvezkih dodani spremljavi imata, poleg strokovnih argumentov koristnosti, tudi pomembno motivacijsko vrednost, saj sodelovanje predstavlja učencu samonagrajujočo aktivnost in s tem dodaten vir motivacije. Posebno pohvalo zaslužijo metodična priporočila, ki jih avtorica začne z razmišljanji o upoštevanju otrokovih osebnostnih značilnostih, upoštevanju njegove individualnosti ter vlogi staršev in učitelja pri spoznavanju otroka z glasbo in igranjem instrumenta. Avtorica Vildana Repše je učbenik pripravila temeljito, sistematično in prilagojeno razvojno-psihološkim značilnostim otrok na začetku glasbenega šolanja. Učbenik je za učence privlačen, strokovno pa izjemno premišljen. S psihološkega vidika dosega vse kriterije kakovostnega učbenika za ciljno skupino, ki ji je namenjen.

Dr. Barbara Smolej Fritz