25,00 €

Učbenik Nauk o glasbi 6 je napreden pripomoček za 6. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah. Vsebuje izbrane primere glasbene literature, definicije, shematične prikaze, vaje in naloge. Učbenik sistematično razvija glasbeni intelekt in ustvarjalnost ter motivira učence k pristnemu doživljanju glasbe. Podpira učitelje pri načrtovanju učnih ur ter spodbuja aktivno reševanje nalog in vaj.

2021
88

V vseh naših učbenikih za nauk o glasbi so učne vsebine združene v tematske učne enote in vključujejo izbrane primere glasbene literature, didaktične pesmi, ljudske pesmi in pesmi domačih in tujih skladateljev, definicije in shematične prikaze, predstavitve skladateljev ter vaje in naloge.

Učno gradivo je odlična podlaga za postopno poglabljanje in sistematično nadgradnjo znanja. Podane so nazorne definicije, razlage in prikazi novih tematskih sklopov, ob tem ponujeni predlogi in rešitve za celovit razvoj glasbenega intelekta in glasbene ustvarjalnosti.

Učbeniki odpirajo bogat svet glasbene literature, ki služi ne le razumevanju in utrjevanju predpisanih pojmov, temveč tudi odlično motivira učence in jih vodi po poti pristnega doživljanja glasbe z razumevanjem.

Visoki kriteriji kakovosti učbenika se kažejo v pretanjeni izbiri vsebin, ki sledijo ciljem v postopnem zaporedju, v pregledni in nazorni vizualni podobi.

Naši učbeniki za nauk o glasbi v glasbenih šolah so odlična opora instrumentalnemu pouku – razumevanju teoretičnih zakonitosti, dojemanju melodično-ritmičnih in harmoničnih relacij v glasbi ter dragocen uvod v poznavanje glasbene zgodovine in oblikoslovja.

Učne vsebine in struktura učbenikov ponujajo učitelju metodično in strateško podporo v načrtovanju posameznih učnih ur, z nalogami ob koncu vsake učne enote pa tudi v vodenju in usmerjanju učenca k aktivnemu reševanju nalog in vaj.

NAUK O GLASBI 6

– učbenik za 6. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah avtoric Olge Ulokine, Alenke Urbančič in Vildane Repše.

Gradivo je v celoti skladno s prepisanimi splošnimi in operativnimi cilji ter standardi znanja za 6. razred.

Učbenik hkrati sistematično povzema dosedanja znanja, jih dopolnjuje ter ponuja odlično podlago za pripravo na višjo stopnjo. Obsega 88 strani učbenika z elementi delovnega zvezka in preglednimi učnimi tablicami, ki nazorno predstavljajo temeljna predmetna področja. Učne vsebine so združene v tematske učne enote in vključujejo izbrane primere glasbene literature, definicije in shematične prikaze, vaje in naloge.

Učbenik je odlična podlaga za postopno poglabljanje in nadgradnjo znanja. V njem so podane nazorne definicije, razlage in prikazi novih tematskih sklopov, ob tem ponujeni predlogi in rešitve za celovit razvoj glasbenega intelekta in glasbene ustvarjalnosti. Učbenik odpira bogat svet glasbene literature, ki služi ne le razumevanju in utrjevanju predpisanih pojmov, temveč tudi odlično motivira učence in jih vodi po poti pristnega doživljanja

Visoki kriteriji kakovosti učbenika se kažejo v pretanjeni izbiri vsebin, ki sledijo ciljem v postopnem zaporedju, v pregledni in nazorni vizualni podobi.