25,00 €

Učbenik Nauk o glasbi 5 je napreden pripomoček za 5. razred glasbene šole, ki vključuje primere glasbene literature, pesmi, definicije in vaje. S celovitim pristopom in visokimi standardi kakovosti spodbuja razvoj glasbenega intelekta ter omogoča pristno doživljanje glasbe. Podpira učitelje pri načrtovanju učnih ur ter spodbuja učence k aktivnemu reševanju nalog in vaj.

2015
88

V vseh naših učbenikih za nauk o glasbi so učne vsebine združene v tematske učne enote in vključujejo izbrane primere glasbene literature, didaktične pesmi, ljudske pesmi in pesmi domačih in tujih skladateljev, definicije in shematične prikaze, predstavitve skladateljev ter vaje in naloge.

Učno gradivo je odlična podlaga za postopno poglabljanje in sistematično nadgradnjo znanja. Podane so nazorne definicije, razlage in prikazi novih tematskih sklopov, ob tem ponujeni predlogi in rešitve za celovit razvoj glasbenega intelekta in glasbene ustvarjalnosti.

Učbeniki odpirajo bogat svet glasbene literature, ki služi ne le razumevanju in utrjevanju predpisanih pojmov, temveč tudi odlično motivira učence in jih vodi po poti pristnega doživljanja glasbe z razumevanjem.

Visoki kriteriji kakovosti učbenika se kažejo v pretanjeni izbiri vsebin, ki sledijo ciljem v postopnem zaporedju, v pregledni in nazorni vizualni podobi.

Naši učbeniki za nauk o glasbi v glasbenih šolah so odlična opora instrumentalnemu pouku – razumevanju teoretičnih zakonitosti, dojemanju melodično-ritmičnih in harmoničnih relacij v glasbi ter dragocen uvod v poznavanje glasbene zgodovine in oblikoslovja.

Učne vsebine in struktura učbenikov ponujajo učitelju metodično in strateško podporo v načrtovanju posameznih učnih ur, z nalogami ob koncu vsake učne enote pa tudi v vodenju in usmerjanju učenca k aktivnemu reševanju nalog in vaj.

NAUK O GLASBI 5

– učbenik za 5. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah avtoric Olge Ulokine, Alenke Urbančič in Vildane Repše

Gradivo je v celoti skladno s prepisanimi splošnimi in operativnimi cilji ter standardi znanja za 5. razred. Obsega 26 tematskih učnih enot na 88 strani učbenika z elementi delovnega zvezka ter učne kartice z obrati durovega in molovega kvintakorda, glavnimi kvintakordi in obrati, dominantnim septakordom in intervali.

V vseh naših učbenikih za nauk o glasbi so učne vsebine združene v tematske učne enote in vključujejo izbrane primere glasbene literature, didaktične pesmi, ljudske pesmi in pesmi domačih in tujih skladateljev, definicije in shematične prikaze, predstavitve skladateljev ter vaje in naloge.

Učbeniki so odlična podlaga za postopno poglabljanje in nadgradnjo znanja. V njih so podane nazorne definicije, razlage in prikazi novih tematskih sklopov, ob tem ponujeni predlogi in rešitve za celovit razvoj glasbenega intelekta in glasbene ustvarjalnosti.

Učbeniki odpirajo bogat svet glasbene literature, ki služi ne le razumevanju in utrjevanju predpisanih pojmov, temveč tudi odlično motivira učence in jih vodi po poti pristnega doživljanja glasbe z razumevanjem.