25,00 €

Učbenik Nauk o glasbi 1 je celovit pripomoček za 1. razred glasbene šole, ki vsebuje razlage, pesmi, vaje in zgoščenko za spoznavanje glasbenih pojmov ter razvoj ustvarjalnosti. S sistematično strukturo in bogatim gradivom podpira učitelje in motivira učence v doživljanju glasbe.

2010
96

V vseh naših učbenikih za nauk o glasbi so učne vsebine združene v tematske učne enote in vključujejo izbrane primere glasbene literature, didaktične pesmi, ljudske pesmi in pesmi domačih in tujih skladateljev, definicije in shematične prikaze, predstavitve skladateljev ter vaje in naloge.

Učno gradivo je odlična podlaga za postopno poglabljanje in sistematično nadgradnjo znanja. Podane so nazorne definicije, razlage in prikazi novih tematskih sklopov, ob tem ponujeni predlogi in rešitve za celovit razvoj glasbenega intelekta in glasbene ustvarjalnosti.

Učbeniki odpirajo bogat svet glasbene literature, ki služi ne le razumevanju in utrjevanju predpisanih pojmov, temveč tudi odlično motivira učence in jih vodi po poti pristnega doživljanja glasbe z razumevanjem.

Visoki kriteriji kakovosti učbenika se kažejo v pretanjeni izbiri vsebin, ki sledijo ciljem v postopnem zaporedju, v pregledni in nazorni vizualni podobi.

Naši učbeniki za nauk o glasbi v glasbenih šolah so odlična opora instrumentalnemu pouku – razumevanju teoretičnih zakonitosti, dojemanju melodično-ritmičnih in harmoničnih relacij v glasbi ter dragocen uvod v poznavanje glasbene zgodovine in oblikoslovja.

Učne vsebine in struktura učbenikov ponujajo učitelju metodično in strateško podporo v načrtovanju posameznih učnih ur, z nalogami ob koncu vsake učne enote pa tudi v vodenju in usmerjanju učenca k aktivnemu reševanju nalog in vaj.

NAUK O GLASBI 1

– učbenik za 1. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah avtoric Olge Ulokine, Alenke Urbančič in Vildane Repše

Gradivo je skladno s predpisanimi cilji in standardi znanja v učnem načrtu za prvi razred nauka o glasbi v glasbenih šolah. Obsega 100 strani, učne kartice z ritmičnimi vzorci ter zgoščenko. Gradivo je razdeljeno v 30 učnih enot, ki so tematsko naslovljene. Enote vsebujejo razlago novih tem, aplikativne didaktične pesemske vsebine, repertoarske pesmi, ritmične primere, vsebine za razvoj ustvarjalnosti ter naloge in vaje. Učbenik je opremljen z notografskimi zapisi, grafičnimi prikazi klaviature, tabelami in preglednicami ter ilustracijami Jelke Reichman.

Učne kartice ponujajo možnost razvijanja branja in zapisovanja ritma po spominu ritmičnega nareka, saj vsebujejo kartice s posameznimi notnimi vrednostmi ter kartice z ritmičnimi vzorci v 2/4 in 3/4 taktu.

Zvočni posnetek Intervalov Sergeja Kurguzova v izvedbi pevskega zbora in godalnega orkestra Glasbenega ateljeja Tartini je namenjen asociativnemu spoznavanju intervalov. Ciklus osmih pesmi o intervalih je napisal ruski skladatelj Sergej Kurguzov, Olga Ulokina je priredila pesmi za otroški pevski zbor, godalni orkester, klavir in ritmično baterijo.

Učbenik NAUK O GLASBI 1 sistematično vodi učenca od občutenja in dojemanja glasbenih pojmov, glasbenega jezika in sredstev, preko utrjevanja do zapisovanja in branja notnega zapisa.