15,30 € 17,00 €

Učbenik Etude 6 za violino sledi sodobni metodiki violinske igre in načelu postopnosti ter so skladne s cilji učnega načrta. Etude so razporejene v spiralnem toku, ki postopno uvaja različne glasbene in tehnične elemente violinske igre. Izbor etud vključuje dela priznanih violinskih pedagogov. Učbeniki so oblikovani za jasno branje notnega zapisa in zagotavljajo trdne temelje za razvoj glasbenih sposobnosti učencev.

2022
36

Avtorici sta pri izbiri etud sledili zahtevam sodobne metodike violinske igre in načelu postopnosti, hkrati pa skladnosti s cilji in standardi znanja določenimi v učnem načrtu.

Izbrane etude si sledijo v spiralnem toku, ki izmenjaje zajema različne muzikalne in tehnične prvine violinske igre, jih postopoma nadgrajuje in stopnjuje tudi kombiniranje posameznih elementov.

Avtorji izbranih etud so veliki violinski pedagogi, ki so zapustili bogato zakladnico dragocenih učnih vsebin. Bili so izjemni ne le po pedagoškem daru in vizionarstvu, temveč tudi po umetniški invenciji: F. Wohlfahrt, Ch. de Beriot, B. Cam- pagnoli, A. Komarovski, Ch. Dancla, O. Ševčik, H. Kayser, A. Janšinov in drugi. 

Učbeniki so oblikovani v A4 velikosti, tisk je dvobarven, kar notnim zapisom v črnem doda nekaj vizualne mehkobe in privlačnosti. Notografski zapisi so pregledni, v primerni velikosti in izbrani vrstični razporeditvi taktov, ki ponuja lažji analitičen uvid v strukturo glasbene misli.
Takšen zapis daje učencem trdne temelje za razvoj kakovostnega branja notnega zapisa.