27,00 €

Glasbena začetnica 2 je inovativen učbenik z delovnim zvezkom, zgoščenko in učnimi karticami. Tematske enote vključujejo pesmi, poezijo, vaje in naloge ter bogate ilustracije, spodbujajo otrokovo glasbeno razumevanje, ustvarjalnost in aktivno učenje.

2013
80

Učbenik za predšolsko glasbeno vzgojo – GLASBENA ZAČETNICA 2

Vsebuje učbenik z elementi delovnega zvezka, zgoščenko s posnetkom Albuma za otroke P. I. Čajkovskega ter učne kartice z osnovnimi ritmičnimi vrednostmi. Učno gradivo je razdeljeno v tematske enote, ki vsebujejo otroške in ljudske pesmi ter pesmi domačih in tujih skladateljev, poezijo, didaktične pesmi, vaje in naloge za utrjevanje znanja in ponavljanje ter bogate ilustracije.

Zaključene tematske enote omogočajo postopen razvoj glasbenih sposobnosti, intelekta in ustvarjalnosti ter vodjo k razumevanju in dojemanju glasbenih pojmov, glasbenega jezika in sredstev. Učne vsebine vabijo otroka, da se s številnimi dejavnostmi aktivno in raznoliko vključuje v učni proces.