15,30 € 17,00 €

Učbenik Etude 5 za violo ponujajo metodološko zasnovan izbor gradiva, ki sistematično podpira razvoj instrumentalnih veščin in s svojo umetniško vrednostjo spodbujajo umetniško rast učenca. Kvaliteten notni zapis olajša opismenjevanje in prima vista igro. Avtorji etud so priznani violinisti in violisti, ki so zapustili dragocene pedagoške vsebine. Učbenik omogoča učiteljem izbiro etud glede na potrebe učenca, kar prispeva k učinkovitemu učenju.

2023
36

Etude za violo ponujajo učencem metodično zasnovan izbor etud v šestih zvezkih.
Primerne učne vsebine temeljijo na problemih stroke in podpirajo postopen razvoj instrumentalne igre. Tako lahko učenec z ustreznim učnim gradivom in ob učiteljevi pomoči razvija veščine instrumentalne igre (detaché, martélé, legato, menjava strun, menjava leg, dvojemke, akordi, artikulacija …).

Etude nosijo v sebi tudi umetniško vrednost, v njih glasbeni izraz zajema široko paleto, od cantilene do živahnih melodičnih gibanj, od umirjene ritmične strukture do plesnih ritmov. Učenec ob tem odkriva izraznost v glasbeni umetnosti in na ravni otroka umetniško raste.

Notni zapis je pregleden, tisk kakovosten, kar je še posebej pomembno za opismenjevanje in prima vista igro.

Avtorji izbranih etud so večinoma veliki violinisti in violisti, ki so zapustili bogato zakladnico dragocenih pedagoških vsebin. Bili so izjemni ne le po pedagoškem daru in vizionarstvu, temveč tudi po umetniški invenciji: Wohlfahrt, Beriot, Campagnoli, Dancla, Ševčik, Kayser, Komarovski, Mazas, Sitt … Učitelj bo z lahkoto izbral etudo, ki najbolj odgovarja potrebam posameznega učenca v določenem trenutku.

Učenci imajo na enem mestu izbor etud, ki so skladne s sistematičnim in postopnim razvojem instrumentalne igre ter podpirajo kulturo uporabe tiskanih gradiv. Takšna učna knjiga učenca motivira, ga privlači in mu omogoča orientacijo znotraj učne snovi.

Nekaj besed o naši viziji:
V Sloveniji smo o ob prenovi učnih načrtov (2009) uspeli uvrstiti pouk viole tudi v prve štiri razrede nižje stopnje glasbenega izobraževanja ter te učne načrte dopolniti z minimalnimi standardi (2020). Tako smo predmet VIOLA upravičeno izenačili z vsemi godalnimi predmeti po letih trajanja: dve leti v prvem in štiri v drugem obdobju nižje stopnje ter dve leti na višji stopnji.
S tem smo postavili trdne okvire za razvoj zgodnje igre na violi, ki je dejansko dragocena tudi v orkestrih z mlajšimi učenci, ter odprli novo pot za uveljavljanje tega instrumenta v glasbenih šolah, v solistični in skupinski igri. Možnost zgodnjega pričetka in daljšega trajanja šolanja na violi obeta avtentično zapolnitev violske sekcije
(brez violin) v šolskih orkestrih.
Z zavedanjem, da učni programi narekujejo delo z ustreznimi učnimi gradivi in na vztrajno pobudo aktivnih učiteljev viole po vsej Sloveniji, je nastala začetnica Prvi koraki za violo ter zbirka etud za violo v šestih zvezkih, za vse razrede na nižji stopnji.