17,00 €

Učbenik Etude 2 za violino nadaljuje z inovativno metodiko violinske igre, ponujajoč etude, ki sistematično razvijajo muzikalnost in tehnične veščine. Z izborom avtorjev, kot so F. Wohlfahrt, Ch. de Beriot in O. Ševčik, ter estetsko oblikovanimi notnimi zapisi, učenci pridobijo trdne temelje za kakovostno igranje violine.

2013
40

Avtorici sta pri izbiri etud sledili zahtevam sodobne metodike violinske igre in načelu postopnosti, hkrati pa skladnosti s cilji in standardi znanja določenimi v učnem načrtu za prve tri razrede na nižji stopnji v glasbenih šolah.

Izbrane etude si sledijo v spiralnem toku, ki izmenjaje zajema različne muzikalne in tehnične prvine violinske in violske igre, jih postopoma nadgrajuje in stopnjuje tudi kombiniranje posameznih elementov.

Avtorji izbranih etud so veliki violinski pedagogi 20 stoletja, ki so zapustili bogato zakladnico dragocenih učnih vsebin. Bili so izjemni ne le po pedagoškem daru in vizionarstvu, temveč tudi po umetniški invenciji: F. Wohlfahrt, Ch. de Beriot, B. Cam- pagnoli, A. Komarovski, Ch. Dancla, O. Ševčik, H. Kayser, A. Janšinov in drugi. S posebnim zadovoljstvom sva v izbor uvrstili etude Maksa Skalarja in Frana Staniča, ki sta delovala v Sloveniji.

Učbeniki so oblikovani v A4 velikosti, tisk je dvobarven, kar notnim zapisom v črnem doda nekaj vizualne mehkobe in privlačnosti. Notografski zapisi so pregledni, v primerni velikosti in izbrani vrstični razporeditvi taktov, ki ponuja lažji analitičen uvid v strukturo glasbene misli. Takšen zapis daje učencem trdne temelje za razvoj kakovostnega branja notnega zapisa.

Avtorici Vildana Repše in Maja Fleischman sta izbrali in uredili zbirke etud za učence violine v glasbenih šolah, vse edicije so rezultat dolgole- tnega dela in bogatih izkušenj pri delu z učenci v Glasbenem ateljeju Tartini v Ljubljani. Vsebine so podane v logičnem, postopnem zaporedju in ponujajo pestro izbiro tudi glede glasbenega izraza, od cantilene do artikuliranih melodičnih gibanj, Izabrane etude izvrstno obravnavajo vso predpisano violinsko tehniko, ki jo morajo usvojiti učenci v nižjih razredih glasbenih šol. Učitelj bo z lahkoto izbral etudo, ki najbolj odgovarja potrebam posameznega učenca v določeni fazi razvoja. Etude izvrsno sledijo ciljem in standardom znanja v predpisanem učnemu načrtu v Republiki Sloveniji. Etude 1, 2 i 3 predstavljajo dejansko veliko pomoč za delo z učenci na osnovni ravni glasbenega izobraževanja. Učencem ni nujno kupovati več zbirk etud posameznih autorjev, temveč imajo v eni izdaji primeren izbor. Notni zapis je oblikovan pregledno, tisk je kakovosten, likovno oblikovanje pa zelo atraktivno in spodbudno za učence. Srčno priporočam vse tri sijajne edicije in upam, da na radost mnogih profesorjev violine v prihodnje sledijo izzidi in nadaljevanje – Etude 4, 5 i 6…

Prof. Anđelko Krpan, Akademija za glasbo Zagreb

Učbenik ETUDE 1 za prvi razred violine vsebuje odlično sistematizirane, urejene in pazljivo izbrane notne glasbene primere za razvoj spretnosti igranja violine na začetni ravni. Etude si sledijo v preglednem zaporedju različnih glasbenih in tehničnih prvin violinske igre. Postopoma razvijajo osnove koordinacije zahtevnih gibov telesa, leve in desne roke. Sistematično podpirajo spoznavanje notnega zapisa in povezovanje notnih oznak z zvočno podobo in realizacijo na inštrumentu. Izvirno in skrbno izbrani notni primeri pripomorejo k lažjemu in hitrejšemu učenju violinske igre. Učbenik ETUDE 2 za drugi razred violine zajema skrbno sistematizirano nadaljevalno snov za glasbeni razvoj učenca violine v 3. razredu. Podpira vsestranski razvoj različnih elementov violinske tehnike in vedno bolj zahtevnih spretnostih violinske motorike, koordinacije rok ter povezovanja glasbenega čustvenega izraza z izvedbeno realizacijo. Učbenik ETUDE 3 za tretji razred violine odlikuje že zahtevnejša snov za razvoj mladega violinista v vsej raznolikosti umetnosti violinske igre, od raznovrstnih lokovnih načinov do izraznejših, melodičnih cantilen in različnih slogov. Izbrane etude pripravljajo učenca na izvajanje zahtevnejših tehnično-virtuoznih prijemov violinske igre, na hitrejše pasaže, dvojne note, menjave leg, kromatiko in akorde. Sistematičen in didaktično dodelan izbor omogoča optimalno hiter razvoj učenca na violini.

Prof. Vasilij Meljnikov, Akademija za glasbo UL