15,30 € 17,00 €

Učbenik Etude 1 za violo ponuja metodološko zasnovan izbor gradiva, ki sistematično podpira razvoj instrumentalnih veščin in s svojo umetniško vrednostjo spodbujajo umetniško rast učenca. Kvaliteten notni zapis olajša opismenjevanje in prima vista igro. Avtorji etud so priznani violinisti in violisti, ki so zapustili dragocene pedagoške vsebine. Učbenik omogoča učiteljem izbiro etud glede na potrebe učenca, kar prispeva k učinkovitemu učenju.

2018
40

Etude 1 za violo ponujajo učencem metodično zasnovan izbor etud v štirih zvezkih.
Primerne učne vsebine temeljijo na problemih stroke in podpirajo postopen razvoj instrumentalne igre. Tako lahko učenec z ustreznim učnim gradivom in ob učiteljevi pomoči razvija veščine instrumentalne igre (detaché, martélé, legato, menjava strun, menjava leg, dvojemke, akordi, artikulacija …). 

Etude nosijo v sebi tudi umetniško vrednost, v njih glasbeni izraz zajema široko paleto, od cantilene do živahnih melodičnih gibanj, od umirjene ritmične strukture do plesnih ritmov. Učenec ob tem odkriva izraznost v glasbeni umetnosti in na ravni otroka umetniško raste.

Notni zapis je pregleden, tisk kakovosten, kar je še posebej pomembno za opismenjevanje in prima vista igro. 

Avtorji izbranih etud so večinoma veliki violinisti in violisti, ki so zapustili bogato zakladnico dragocenih pedagoških vsebin. Bili so izjemni ne le po pedagoškem daru in vizionarstvu, temveč tudi po umetniški invenciji: Wohlfahrt, Beriot, Campagnoli, Dancla, Ševčik, Kayser, Komarovski, Mazas, Sitt … Učitelj bo z lahkoto izbral etudo, ki najbolj odgovarja potrebam posameznega učenca v določenem trenutku. 

Učenci imajo na enem mestu izbor etud, ki so skladne s sistematičnim in postopnim razvojem instrumentalne igre ter podpirajo kulturo uporabe tiskanih gradiv. Takšna učna knjiga učenca motivira, ga privlači in mu omogoča orientacijo znotraj učne snovi.