17,10 € 19,00 €

Domino je poučna in zabavna družabna igra, ki pomaga prepoznavati in utrjevati glasbene simbole in pojme. Igra podpira učenje glasbe v glasbenih šolah. Vključuje tri stopnjevanje zahtevnosti, rešitve so v legendah. Sistematična oblika in kakovosten tisk podpirata jasno predstavo o vsebini. Domino je zabavna igra, ki preoblikuje učenje glasbenih konceptov v pravo zabavo.

2020

Igra DOMINO je poučna in zabavna družabna igra. Didaktični cilj je vizualno prepoznavanje glasbenih simbolov in oznak ter v povezavi z njimi utrjevanje ustreznih glasbenih pojmov. Spontano spodbuja k večkratnemu pozornemu opazovanju znakov in utrjevanju elementarnega glasbenega strokovnega besednjaka ter notnega zapisa.

Igra podpira doseganje ciljev predmeta nauka o glasbi v glasbenih šolah.

DOMINO vsebuje tri samostojne celote, v katerih se stopnjuje zahtevnost, rešitve pa najdete v legendah I, II in III.

Sistematično in pregledno oblikovanje skrbno izbranih elementov ter kakovosten tisk podpirata ustvarjanje jasne notranje predstave in vizualnega reda v povezavi z vsebino.

Priljubljena igra z verižnim logičnim dopolnjevanjem spremeni spoznavanje in utrjevanje znanja ob igri v pravo zabavo.