Avtor Olga Ulokina
29,00 €

Zbirka 500 melodičnih narekov vsebuje premišljeno izbrane melodije, razdeljene po tematskih sklopih, ki sledijo učnim načrtom. Namenjene so razvoju posluha, analitičnega razmišljanja in spomina ter temeljijo na jasnih metodičnih načelih. Vključujejo tudi avtorske melodije avtorice Olge Ulokina. Delo je namenjeno učiteljem, profesorjem in učencem glasbene vzgoje za samostojno vadbo in razvoj glasbenih veščin.

2021
72

500 melodičnih narekov je razkošna zbirka sistematično izbranih in praktično preizkušenih melodičnih primerov, ki so razvrščeni po temah, skladno z učnimi načrti – od začetnih primerov v nižjih razredih do narekov za srednješolce. Izbrani primeri vodijo k razvoju posluha, analitičnega glasbenega mišljenja in glasbenega spomina. Temeljijo na strogih metodičnih načelih – jasni strukturi, postopnosti in logiki spevnih melodičnih linij.

Avtorica je melodično gradivo črpala in bogate zakladnice ljudskih pesmi različnih narodov, v zbirko je uvrstila 24 slovenskih ljudskih pesmi. Delo zajema široko paleto melodij več kot 100 skladateljev različnih glasbenih obdobij, kar neposredno širi glasbena obzorja mladih glasbenikov in prispeva k oblikovanju njihovega občutka za stil v glasbi. V izbor je vključila številne svoje avtorske melodije. V teh miniaturah se razodeva kompozicijski dar, melodična senzibilnost in muzikalni potencial avtorice. 

Olga Ulokina je delo namenila učiteljem in profesorjem nauka o glasbi in solfeggia na osnovni in srednji stopnji glasbenega izobraževanja, pa tudi učencem in dijakom za samostojno usposabljanje in dodatni razvoj glasbenih sposobnosti. V uvodu ponuja kratka melodična priporočila za organiziranje dela z narekom.