Avtor Olga Ulokina
29,00 €

Zbirka 50 glasbenih iger in plesov vključuje čudovite glasbene primere, ki spodbujajo otroke k aktivnemu poslušanju in plesnemu gibanju. Vsebuje tako klasične glasbene odlomke kot tudi avtoričine glasbene primere, ki spodbujajo otroke k plesu in gibanju. Avtorica predstavlja 33 primerov gibov in plesnih korakov, hkrati pa spodbuja improvizacijo in sodelovanje otrok v ritmičnem orkestru. Delo temelji na prepoznavanju vpliva glasbe na razvoj otroka skozi slušno pozornost, ritem, glasbeno frazo in dinamiko. Učitelj sam izvaja primere na klavirju in vodi otroke pri plesnih gibanjih.

2023
64

V zbirki glasbenih iger in plesov avtorica ponuja niz čudovitih glasbenih primerov, ki privabljajo otroka k aktivnemu poslušanju in ob tem k ritmičnemu oz. plesnemu gibanju. Izbrani odlomki klasične glasbene literature in avtoričini izjemni glasbeni primeri vabijo otroka, da poslušanju nežnih melodij, plesnih ritmov in strumnih koračnic sledi tudi z gibi in plesnimi koraki.

Sosledje skrbno izbranih gibov in plesnih korakov avtorica ponuja v 33-ih primerih, ostale primere prepušča improvizaciji ter sodelovanju otrok v ritmičnem orkestru, za katere priredbe je ustvarila sama.

Delo sloni na spoznanjih, da imata glasba in razvoj glasbenih sposobnosti pomemben vpliv na celostni razvoj otroka. Posamezni primeri premočrtno sledijo ciljem, ki jim pri delu z otroki na začetni ravni glasbenega izobraževanja posvečamo posebno pozornost: spodbujanje slušne pozornosti, vzgoja občutka za ritem, razvoj občutka za glasbeno frazo, spoznavanje registrov v glasbi, občutenje dinamičnih razlik ... 

Učitelj sam izvaja glasbene primere na klavirju, s tem neposredno navdihuje otroke in daje navodila, kako z gibi telesa spremljati gibanja v glasbi.